Vad gör man i Scouterna?

Programmet är summan av varför, hur och vad vi gör i scouterna. Svaret på varför vi gör saker är oftast att vi vill hjälpa våra scouter att utvecklas inom ett visst område. Hur vi gör förklaras i vår metod, scoutmetoden, och vad vi gör är spännande, roliga och äventyrliga aktiviteter.

 

Roligare att vara scout – enklare att vara scoutledare

I över 100 år har Scouterna gjort unga redo för livet. Samhället förändras – och vi med det! Tillsammans har scoutförbunden tagit tillvara på de erfarenheter som gjorts och skapat ett nytt gemensamt program. Det har producerats böcker och material som gör det enklare att vara scoutledare och roligare att vara scout. Läs mer om det gemensamma programmet på Scouternas Programböcker.