Om Scouterna

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi är schyssta kompisar.

 

Scouternas verksamhet genomförs oftast i de lokala föreningarna – scoutkårerna. Barnen och ungdomarna är indelade i olika åldersgrupper som vanligtvis träffas regelbundet under terminen. På mötena gör man allt från att lära sig om överlevnad i naturen till att diskutera jämställdhetsfrågor eller göra insatser i samhället.

 

Alla aktiviteter som genomförs syftar till att scouterna ska utvecklas som individer och grupp. För att garantera det följer vi scoutmetoden som består av sju delar bland annat lära genom att göra (learning by doing) och tydliga värderingar.

 

Läger

De flesta scoutkårer åker på läger någon gång under året. På lägrena samlas ibland flera tusen scouter både från Sverige och andra länder för att ha riktigt roligt! Deltagarna får vara med om äventyr från morgon till kväll och lära känna en massa nya kompisar.

 

Samarbete

Samarbete är en viktig ingrediens i vår verksamhet. I den lilla gruppen – patrullen får man lära sig att tillsammans lösa problem som man ställs inför, det kan till exempel vara att regnet öser ner när man är på utflykt och maten måste värmas på något sätt.

 

Patrullerna bestämmer tillsammans med sina ledare vad man ska göra och vad deras mål för terminen ska vara. För åttaåringar kan det handla om att våga sova borta medan det för 15-åringar kan vara att planera och genomföra en resa utomlands.

 

Stödjande och lyssnande ledarskap

Scoutledarnas roll är att stötta och lyssna på scouterna och hjälpa till där det behövs. Ju äldre scouterna blir desto mer ledaruppdrag och ansvar får de själva. Scoutledarna arbetar ideellt och lägger flera timmar i veckan av sin fritid för att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att växa. Du får otroligt mycket tillbaka om du engagerar dig som ledare hos oss – prova!

 

Scouterna erbjuder en mängd olika kurser, dels kvalificerade ledarutbildningar men också kurser i demokrati, kommunikation och mångfald. Vår verksamhet leder till lärande och utveckling på olika plan.