Familjescouter

Småkrypen

har möten ca en gång i månaden på lördagar kl. 10.00-11.30. De består av ca 35 familjer – vuxna tillsammans med barn mellan ca 3 och 7 år. På mötena är vi alltid utomhus och då eldar vi, lagar mat, pysslar och gör andra scoutaktiviteter. På grund av Corona har vi delat upp oss i olika grupper som genomför samma program men utan att umgås.

Mötesdatum för höstterminen 2020 är 29/8, 26/9, 24/10, 14/11 och vårterminen 2021 är 27/3, 17/4, 8/5 och 29/5.

Har du frågor om Småkrypen eller Familjescouting, kontakta oss på smakrypen@trollbackensscoutkar.se