Personuppgiftsbehandling

Medlemsregistret

I Trollbäckens Scoutkår måste vi behandla personuppgifter för att kunna genomföra vår verksamhet. Vi har t.ex. ett medlemsregister för att kunna hålla reda på vilka medlemmar vi har och för att kunna nå medlemmarna med information. All information om våra medlemmar samlar vi i Scouternas medlemsregister, Scoutnet. Du kan när som helst logga in där och justera dina eller ditt barns uppgifter. Du kan också uppdatera dina uppgifter här. När du avslutar ett medlemskap raderar vi alla dina uppgifter.

Hälsoinformation

Utöver informationen i medlemsregistret så samlar vi också in viktig hälsoinformation inför övernattningar, hajker och läger. Det kan t.ex. vara matallergier, speciella kostbehov eller annan information som ni väljer att dela med er till oss för att vi ska kunna ta hand om ert barn på ett säkert sätt. Denna information samlar vi fn. in inför varje tillfälle och förstör direkt efteråt. Vi arbetar också på att ta fram en lösning som gör det enklare och säkrare för både er och för oss att samla in och behandla denna information.

Fotografering

Dessutom fotograferar vi ofta och gärna i vår verksamhet. Vi publicerar fotografier i sociala medier, på vår hemsida och i andra sammanhang. Vi publicerar bara fotografier på glada scouter och fotografier som inte kan uppfattas som kränkande. Vi sätter aldrig ut namn. Om ni av någon anledning inte vill att ni eller ert barn ska bli fotograferat eller en bild publicerad, så respekterar vi givetvis det. Ni kan säga till vid varje enskilt tillfälle eller fylla i denna blankett.

Scouterna och GDPR

Om ni vill läsa mer om hur scouterna arbetar med personuppgifter och GDPR, så kan ni läsa om det här.

Funderingar på ovanstående?

Skicka ett mail till info@trollbackensscoutkar.se.