Uppdatera kontaktinformation

För att kommunikationen från scoutkåren till våra medlemmar skall fungera så smidigt som möjligt är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter i vårt medlemsregister. Även i samband med möten och andra aktiviteter är det viktigt att vi har tillgång till mobiltelefonnummer för att vi vid behov, snabbt skall kunna komma i kontakt med vårdnadshavare.

Du kan använda Scoutnet eller nedanstående formulär för att uppdatera kontaktuppgifterna i medlemsregistret. Skilj gärna på kontaktinformation till medlemmen (scouten) och till vårdnadshavare när det gäller mobiltelefonnummer och e-postadress.


  • Ange medlemsnummer om det finns tillgängligt
  • Scoutens/medlemmens kontaktuppgifter

  • Föräldrars/Vårdnadshavares kontaktuppgifter