I vår scoutkår finns det avdelningar för spårare (8-9 år),  för upptäckare (10-11 år), för äventyrsscouter (12-14 år) och för utmanarscouter (15-18 år).

Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker att vara utomhus så ofta vi kan.

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Vill du gå med i en avdelning kontaktar du oss eller fyller i ansökan här på hemsidan.