Trygga möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På vår kårstämma 2011 och på Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten.

Alla ledare måste gå webbkursen vart annat år och alla i styrelsen varje år. Diplom skickas till kårordföranden och kårsekreteraren.Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.