Scouterna stöttar Ukraina

13 mars, 2022 av Mikael Worming

Scoutings värderingar behövs mer än någonsin: Att vara en schysst kompis. Att
värna barns rätt till trygghet.
Lokalt i vår scoutkår öppnar vi upp för samtal, vi lyssnar, tar tillvara engagemang
och inger hopp.
Globalt är scouterna en fredsrörelse med lång tradition. Läs här om hur
Scouternas engagemang och insamling till scouterna i Ukraina.
https://www.scouterna.se/aktuellt/nyhet/alla-varldens-scouter-stottar-ukraina/