En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har cirka 300 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. Avdelningarna kallas för spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare.

Patruller

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga på Fornuddsvägen i centrala Trollbäcken.

Styrelse

Kåren har en vald styrelse som träffas ett par gånger per termin. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.

Arbetsgrupper

Utöver styrelsen och avdelningarna har vi ett antal arbetsgrupper, t.ex. lägerkommitté och stuggruppen. Lägerkommittén planerar årets läger och Stuggruppen sköter om vår stuga och utför mindre reparationer.