Medlemsavgift

För att få vara med i vår scoutverksamhet så betalar du eller ditt barn en medlemsavgift. Medlemsavgiften är uppdelad på två terminer, en avgift för vårens verksamhet inkl. sommaren, och en för hösten. I medlemsavgiften ingår också medlemskap i Södertörns scoutdistrikt och i Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Medlemsavgiften är 550 kronor/termin om du går på spårarna, upptäckarna, äventyrarna eller utmanarna. Är du med i familjescouterna betalar du 300 kronor/termin och familj. Ledare betalar 125 kronor/termin och övriga medlemmar 125 kronor/termin. I den sistnämnda kategorin ingår bara avgiften till de centrala scoutorganisationerna och ingen intäkt till kåren.

Medlemsavgiften faktureras normalt i slutet av januari resp. augusti eller vid det närmaste månadsskiftet efter det att man blivit medlem. Fakturan kommer via vanlig post, via e-post (om man är över 18 år) eller som e-faktura. Det sistnämnda behöver man anmäla själv via sin Internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man kan hitta i Scoutnet eller på en tidigare faktura. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Förälderns personnummer kommer då stå men man fyller i medlemmens namn och medlemsnummer. En person kan få e-faktura för flera medlemmar. Använd gärna e-faktura eftersom det både förenklar för alla och är en insats för vår miljö.

Vill du inte vara medlem längre måste du säga till innan medlemsfakturan förfaller (30 dagar efter utskick). Detta gör du enklast genom att skicka ett mail till vår medlemsregistrerare.