Blivande ledare

Är du vår nya ledare?!

Varit scout som ung? Vill komma ut i naturen? Gillar att jobba med ungas utveckling?

Skälen kan vara många till att man väljer att bli ledare. Nedan följer vad Trollbäckens Scoutkår ställer för krav på dig som ledare och vilka förmåner du erhåller om du engagerar dig. Tänk på att det även finns möjlighet att engagera sig som funktionär i kåren och t.ex. arbeta med valborgsarrangemanget eller förvaltning av våra hus eller vårt material.

Krav på ledare

Till ledare i Trollbäckens Scoutkår kan utses en person som

 • är myndig
 • vill vara med och utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla medborgare
 • accepterar scoutmetoden som pedagogisk grund och de värderingar som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte
 • i övrigt är lämpad för sin ledaruppgift
 • fungerar tillsammans med den befintliga ledargruppen
 • har uppvisat registerutdrag för kontroll

Förmåner som scoutledare:

 • Du får en Trollbäckströja och halsduk
 • Du får tillgång till att hyra scoutstugan till mycket förmånligt pris
 • Du har möjlighet att gå Scouternas ledarutbildningar utan kostnad
 • Du har möjlighet att deltaga på läger och arrangemang som anordnas av scouterna både i Sverige och utomlands
 • Du blir inbjuden till Trollbäckens scoutkårs legendariska julmiddag
 • Du får åka med på läger till subventionerat pris

Kontakta oss på info@trollbackensscoutkar.se för att veta mer att vara ledare inom Scouterna.

 

 

 

Befintliga ledare

 

Här finns information och länkar till ledarutbildningar som riktar sig till scoutledare.

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På vår kårstämma 2011 och på Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Alla ledare måste gå webbkursen vart annat år och alla i styrelsen varje år. Diplom skickas till kårordföranden och kårsekreteraren.

Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

(Länkarna går till Scouterna Folkhögskolas gamla webb och fungerar ej)

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare

Läs ännu mer om Trygga Möten