Du kan enkelt anmäla dig att hjälpa till på Valborg.

Det finns 112 stycken pass att välja på och alla pass behöver bli bemannande!. Alla pass på själva Valborgsafton är två timmar långa, mellan 16-22. Sedan finns det uppackningspass på söndagen innan  och på själva Valborg och ihopplocknings- och städpass dagen efter. Dessa är fyra timmar långa var (med viss flexibilitet).

Det är väldigt OK att ha med din scout på passen på valborgskvällen och låta hen sköta stora delar av ruljansen. För att de ska få stå med sina scoutkompisar så är vissa aktiviteter ”öronmärkta” för scouter från olika avdelningar. Detta står på varje aktivitet.

Du bokar det du vill göra på http://boka.se/valborg2018. Där finns det en kort beskrivning av de olika passen och här finns en lite längre.

Är ni två (eller flera) vuxna från en familj som hjälper till, så boka två (eller flera) pass.

Fungerar det inte att boka direkt eller att du tycker det är krångligt eller att du vill hjälpa till men vet helt enkelt inte vad du vill göra, skicka då istället ett mail till valborg@trollbackensscoutkar.se.