Det finns många recept på såpbubblor, här är ett som baseras på glycerol och YES.

Blandningen mår br aav att vila en stund innan den används. Den måste testas. proportionerna beror delvis på vattnets hårdhetsgrad och renhet.

Recept

  • 9 delar vatten
  • 2 delar YES
  • 1 del glycerol

Blandas försiktigt.

Kul att veta

  • Om bubblorna spricker för lätt – tillsätt mera glycerol.
  • Om bubbloran inte flyger (sjunker direkt till marken)  – späd mer mer vatten.

En såpbubbla är uppbyggd av tensider och ett mycket tunt lager vatten, precis som skum.

Yes diskmedel är en vattenlösning med tensider. De bygger upp själva bubblan.
Glycerol har precis som socker stora molekyler och kan hjälpa till att hålla samman bubblan och göra den mer elastisk så att den har svårare att spricka.

Olika delar av en såpbubbla är olika tunna, och tjockleken hos dessa skiftar ständigt. Beroende på bubblornas tjocklek sänder de ut olika våglängder då ljuset bryts i dem, de har med andra ord olika färger.