Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom Provins Insurance.

Läs mer om våra försäkringar på www.provins.nu/scouterna.